Wie is ons

FXit 1Die FXit pakket bestaan uit meer as 20 produkte, waarvan vyf in Engels vertaal is.

So vertel Susan Fourie, die opsteller:

Die hooffokus van my bediening is om die Bybel as onverdunde waarheid na die kind te bring – in ‘n idioom wat die kind begryp en op ‘n manier wat hy dit sal geniet. Daarom sal ek nooit vergeet wat ‘n dominee eendag vir my geskryf het nie (hy het self die lesse in ‘n skool aangebied): “Susan die kinders leer diep teologie terwyl dit vir hulle na speel voel.”

Akademies: Benewens ‘n BA graad in tale (Stb), beskik ek ook oor twee diplomas in wie is onskinderbediening: een by Petra Instituut vir Kinderbediening en een by UNISA.

So het dit begin: In 1999 is ek op die Sinodale konferensie van die Vrystaatse Vrouediens as hulle verteenwoordiger op die Sinodale Jeugkommissie aangewys, waar ek toe die taak gekry het om Kinderkranslesse voor te berei met die oog op publikasie. So het Lesse wat Leef vir gr 1 tot 6 ontstaan. Die programme vir groter kinders het later gevolg.

So het dit ontwikkel:

Vertaling: Vyf van die boeke is in Engels vertaal. Ander (nie seker hoeveel) is in Malgassies vertaal. Ek het in die verlede ook al vertaalregte aan ’n Franse bediening gegee en aan ’n jeugwerker in Japan.

Verspreiding: Dele van die pakket is al versend na London, gemeentes in Ierland, Kanada, na kinderwerkers in die Oekraïne, Madagaskar, Thailand en Frankryk en na heelwat gemeentes in Namibië en buurstate.

Toerusting: Elke produk (boek of CD) bevat ‘n kort skolingsessie vir aanbieders. Die seniors s’n is ‘n PowerPoint aanbieding.

Ontwikkeling: Wanneer ‘n oplaag van ‘n produk uitverkoop is, word die inhoud hersien en opgradeer. Veral die tienerprogramme word drasties gerehabiliteer, want tienertaal en tiener tech stagneer nooit!

Meer info en gratis voorbeeldlesse by http://www.fxit.co.za

 

 

%d bloggers like this: