Gratis aanbod: Bybelstories op TIENERVLAK

In iKonekt reeks 3 kry karakters uit die Ou Testament lewe in die tienerwêreld.Rolspel

Deur rollespel en gespreksgroepe word die boodskap van eeue gelede relevant in die moderne wêreld.

Vir ʼn gratis program as voorbeeld stuur die woord iKonekt 3 na info@fxit.co.za.

Die FXit Bybelkurrikulum vir gr R tot 12 word in ouderdoms- of graadgroepe ingedeel. In totaal is daar 21 produktesestien in Afrikaans en vyf in Engels. Die meeste is ook as e-boeke beskikbaar.

GRATIS VOORBEELDLESSE van elke reeks op www.fxit.co.za.

Tieners soek die waarheid. HELP HULLE!

Die konvensionele idee is dat kinders skool toe of kerk toe moet gaan om te leer. Dis ʼn halwe waarheid. Inteendeel, in sy eerste twee jaar leer die mens meer as gedurende die res van sy lewe. Sonder skool of kerk.Waarheidsoeker

Outodidaktiese leer of self-leer is super effektief van speenoud tot stokoud. Dit behels EVO-leer: deur Ervaring, Voorbeelde en Ontdekking. Dit verskil van verbale leer of leer-uit-die-boek in dié sin dat dit baie meer beweging en energie genereer. Veral ook brein-energie, want dit vra sosiale interaksie. Dit lééf!

Deur interaktiewe leer in kleingroepe word Ervarings gedeel, na Voorbeelde (uit die Bybel en uit die praktyk) gekyk en waarhede uit die Woord Ontdek. Hulle leer deur te chat & share. Om na mekaar se sienings te luister bring ook wedersydse insig en begrip.

The way to reach them is not by glitzy rallies and hyped up motivational speakers with tattoos and torn skinny jeans. These young people are not shallow. They are worried and even despairing that the faith they have been taught is actually unable to support them once they leave the nest. They are not consumers looking for a cool deal. They are looking for meaning, whether their faith matters (Peter Enns).

Hulle soek na betekenis en hulle wil ook graag betekenis aan die wêreld gee. Die jeugwerker wat dit verstaan, sal die volgende gewoontes aanleer:

  • Fasiliteer die groep om self te ontdek, sonder om “klas” te gee of te preek.
  • Sien jouself nie as die kenner wat voor staan nie, maar as die begeleier wat saamgaan.
  • Maak ʼn denkskuif: van rasionele oriëntering na ervarings- en toepassingsleer.
  • Fokus op leer-binne-verhoudings in ʼn vriendelike, ontspanne atmosfeer.
  • Skep ‘n oop en veilige klimaat. Elkeen moet gemaklik voel om enigiets te deel sonder om te skok of om gekritiseer, gespot of veroordeel te word. In baie gevalle is daar nie eintlik ‘n (regte of verkeerde) antwoord nie – dis slegs menings of ervarings wat gedeel word.

Ons ondervinding is dat die gelowige tiener graag wil weet wat die Bybel oor sekere beginsels sê. Hulle wil nie gepamperlang word deur die snykante van die Woord af te vyl sodat hulle nie aanstoot vat en die kerk los nie.

Ten diepste soek hulle na die waarheid. Al verklaar die sekulêre humanisme dat daar nie ʼn absolute waarheid is nie, is dit die kerk se taak om hulle te fasiliteer om die Waarheid te ontdek. En daar is net Een. Absoluut.

Tiener-eie Skrifgefundeerde programme met #gratis #voorbeeldlesse is by www.fxit.co.za.

Die FXit-reeks bestaan uit 21 produkte vir gr R tot 11. Vir die #skool, #Sondagskool, #kampe, ens.

Tieners soek ore. HELP HULLE!

“Dis nie my scene nie,” hoor ek een van hulle sê. “Duidelik wil hulle ons impress, maar hulle probeer nie uitvind wat ons regtig soek nie. Stel nie belang om te luister nie.”Tiener-eie programme.png

Baie kerke en geloofsgemeenskappe sukkel om ruimte vir die jeug te maak. Nie ruimte soos in vloeroppervlak nie, maar veral ruimte in hul gebruike en bedieningmodelle. Volgens navorsing wat David Kinnaman in gevestigde kerke wêreldwyd gedoen het, draai meer as die helfte van hulle ná hoërskool hul rug op die kerk.

So, wat “soek” die tiener, of aan watter behoeftes moet tienerbediening aandag gee – selfbeeld, morele waardes, verhoudings, depressie of probleemouers? Dit ook ja.

Maar ek wil waag om ʼn ankerwoord vir die primêre behoeftes van hierdie generasie te suggereer: LUISTER. Hulle soek jou ore.

Met intensiewe luister word al die ander behoeftes mettertyd spontaan aangespreek, want deur opregte belangstelling verdien jy hulle vertroue. En vertroue is ʼn fundamentele bousteen van enige verhouding.

Omdat tieners “vreemd” begin optree, is volwassenes – veral hulle ouers – geneig om hulle soos vreemdelinge te behandel. Aggressie word met aggressie beantwoord en stilte met stilte. Met negatiewe gevolge vir albei partye.

Soms toon hy sosiale woede en is ontevrede met die mensomgewing. Hy staan krities teenoor baie dinge. Ook teenoor grootmense “wat nie na ons luister nie en altyd dink hulle weet beter.”

Wanopvatting: Tieners leer om Bybelbeginsels te verstaan slegs in die aanwesigheid van ‘n volwassene.

Human beings are learning creatures. We don’t have to persuade babies to be curious and to seek competence and understanding. The same can be true of teenagers. (North Star Teens learning experience: http://www.northstarteens.org)

Adolessente hou van uitdagings – hulle wil sèlf ontdek. Hulle moet gefasiliteer word om antwoorde op aktuele vraagstukke uit die Woord te kry.

Die antwoord lê in ʼn tiener-eie metodiek wat die tiener help om te ondersoek en te ontdek. Met so min moontlik insette van volwassenes.

Skrifgesentreerde tiener-eie programme met #gratis #voorbeeldlesse: www.fxit.co.za.

Die FXit-reeks bestaan uit 21 produkte vir gr R tot 11. Vir #skool, #Sondagskool, #kampe, #jeugweke, ens.

Kinders kan nie vir lank stilsit nie. (Rêrig?)

So drie weke gelede op ʼn Saterdagmiddag gaan kyk ons die musiekblyspel Sneeuwitjie deur die Affies meisies (Afrikaanse Hoër Meisieskool) in die Staatsteater, drie ure lank. Die vierjarige Christiaan en sy driejarige sussie is saam. Ek kon dit nie glo nie, maar vir die volle duur van die vertoning (daar was twintig minute pouse) het nie een van hulle lastig of verveeld geword nie.Geïnteresserd

Hulle aandag is behou deur die METODE van aanbieding: energieke spel, variasie in gebeure en eenvoudige (vir hulle verstaanbare) taalgebruik.

Dis dus fisiek moontlik vir ʼn kind om vir ʼn lang tyd redelik stil te sit. Onder sekere omstandighede. Hier lê nou sommer ʼn uitdaging vir die kerk, dink ek toe.

Dis nie ʼn geheim nie dat kerkbesoek (lees erediensbywoning) die laaste dekade of twee wêreldwyd begin afgeneem het.

Waarom? Vir seker is daar nie net een rede nie. Maar my gut feeling laat my wonder of mense nie verveeld begin raak met die METODE waarop die Woord gekommunikeer word nie. Dit verklaar dalk waarom party ouens begin kriewel wanneer die oorbekende weereens breedvoerig herhaal word.

Dis logies dat die evangelie teëgestaan sal word en dis onvermydelik dat dit geïgnoreer sal word, maar dat dit oninteressant aangebied word – dis onvergeeflik! (Gerald Kennedy)

Gelukkig is dit nie oral die geval nie. Die basiese beginsels van effektiewe leermetodiek word in baie gevalle in die bedieningsmodel toegepas: variasie in die aanbieding, sinvolle visualisering, prikkelende vrae, aktuele temas en toepaslike verhale of voorbeelde ter illustrasie. Veral laasgenoemde is sonder uitsondering effektief – dit was immers ʼn leertegniek wat Jesus uitstekend bemeester het (Mark 4:33-34).

Die saaier saai die woord, het Jesus geleer. Van daardie tyd af het die saad (die Woord) niks verander nie, maar niemand gebruik deesdae ʼn saaisak nie – die METODE van saai het dus radikaal verander.

Leer hulle om alles te onderhou… Dit was Jesus se laaste opdrag. Die METODE wat ons hiervoor gebruik moet egter ʼn impak op die mensomgewing kan maak, anders sal die kosbare saad wegwaai.

Sondagskoolprogramme vir die moderne kind van gr R tot 11 met gratis voorbeeldlesse is beskikbaar by www.fxit.co.za.

Wat maak Sondagskool effektief?

Metodes van kommunikasie verander by die dag. Sondagskool

As ek vanaf Pretoria ʼn boodskap vir my suster in Piketberg wil stuur, sal dit dom wees om vir haar ʼn brief te skryf en ʼn poskantoor te gaan soek. Ek sal aan ʼn ander metode moet dink om die inligting effektief te kommunikeer.

Dis ʼn beginsel wat Larry Page en Sergey Brin reg verstaan het. 1. Hulle het vir hulleself ʼn doelwit of uitkoms gestel: soveel moontlik inligting moet toeganklik wees vir soveel moontlik mense. 2. Toe soek hulle ʼn METODE om inligting effektief te kommunikeer.

Die resultaat: Google. In die Junie 2018 opname word Page aangedui as die negende rykste persoon ter wêreld met ʼn netto waarde van $53.6 miljard.

Toegepas op die Sondagskool lyk dit amper dieselfde: inligting (Bybelinhoud en -beginsels) moet effektief aan kinders van verskillende ouderdomme gekommunikeer word. Die uitdaging is om die regte METODE(S) te gebruik.

Die proses gaan niemand $53.6 miljard ryker maak nie, maar vir seker gaan die eindresultaat oneindig meer waarde hê as al die skatte in die wêreld. Dis dus van die uiterste belang dat hierdie proses sal slaag.

Die beginsel is só eenvoudig: Die leermetode moet in lyn wees met die kind se leervermoë en leerprofiel. We should teach the way they learn (Ignacio Estrada). Die proses om hieraan gestalte te gee, verg egter heelwat wysheid, tyd en innoverende denke.

Sondagskoolmateriaal vir gr R tot gr 11: http://www.fxit.co.za.

 

Is alles reg met die erediens?

Dis tog eienaardig hoe dinge verander, dink ek die Sondag in die kerk. Dit was die begin van Junie en ʼn tipiese sonskyndag in Pretoria. Ons was in ʼn “ander” kerk vir ʼn spesifieke rede. Dit was ʼn gesinsdiens en ons ken die prediker.kerk

Ek kyk na die mense om my – hoe gemaklik almal met mekaar omgaan – en ek dink hoe het ‘n mens se siening van baie dinge verander. As kind is ek geleer die kerkgebou is die Here se huis (en hoor my lied, ek het dit geglo). Daar gedra jy jou anders as normaalweg. Jy praat nie, jy lag nie, jy trek spesiale klere aan en jy glo die dominee, al sê hy wat.

Ná kerk oor ʼn lekker koppie cappucino deel ons gedagtes oor ons ervaring van die diens. “Ek kan dit nie verstaan nie,” sê ek vir my man, “dat elke preek nie elke Sondag op dié manier gedoen kan word nie. Dis mos lekker.” (O ja, en kerk was nie lekker toe ek klein was nie.)

Die boodskap van dié dag is so aangebied dat dit oud en jonk se aandag boei. Suiwer Woorduitleg en -toepassing, maar só dat elkeen die betekenis vir hier en nou kan verstaan. Jy word deel van die Bybelkarakters se storie – jy stap in hulle sandale in Pretoria se strate.

Sulke goed laat my wonder oor wat die regte ding is. Tans is die erediens in die meeste kerke vir ʼn sekere generasie bedoel – breedweg beskryf as grootmense. Die res is elders – in ouderdomsgroepe verdeel.

In my kleintyd was dié soort segregasie nie eredienskultuur nie – dit was net sosiale kultuur. Kinders was nie deel van grootmense se geselskap nie. Ek onthou die kere wat ek wel binne hoorafstand was en die gesprek oor sekere sake soos swangerskap gegaan het, wat my ma sou sê “Bossies het ook ore.” Dan het hierdie bossie haar ore gespits, want dis ongeveer die enigste vorm van seksvoorligting wat haar beskore was.

Vandag is dit eintlik andersom. Sosiale kultuur sluit kinders in. Hulle bydrae in ʼn geselskap kry prioriteit. Jy’s nog besig om vir die vrou te verduidelik waar sy drie boksies tandepasta vir die prys van twee kan kry, dan draai sy haar kop weg om met al haar aandag na haar driejarige te luister.

So, waarom gebeur dieselfde generasievermenging nie ook in die erediens nie? Klein en groot praat mos dieselfde taal. Nou hoor ek mense sê die taal is te hoog. Of hulle sê die inhoud is onverstaanbaar vir kinders.

Die Bybel is deur volwassenes vir volwassenes geskryf. Die inhoud is egter vir klein en groot bedoel. Daarom is God se bedoeling dat ‘n leraar hierdie boodskap op ʼn verstaanbare manier aan klein en groot moet oordra. Of hoe?

Kom ons gesels hieroor. Dink jy die manier van Woordbediening is reg soos dit is, of wat alles behoort te verander?

Tieners soek antwoorde – nie Bybeltekste nie

“Ons het nou geleer hoe om dit vir ʼn kind lekker te maak om die Bybel te kan verstaan en te kan toepas. Maar ek sit met ʼn klomp tieners. Hulle wil mos nie vir jou kyk nie en hulle laat jou nèt so klein voel. Hulle wen my. Ek soek ʼn workshop oor hoe ek húlle kan wen.”

Hierdie versoek ná ‘n Sondagskool workshop wat ek op Groot-Brakrivier aangebied het, het my maar net weer laat besef dat die opleiding van opvoeders (ouers ingesluit) wat met tieners werk te selde – en dikwels te oppervlakkig – aangespreek word.

Die teoloog Peter Enns meen dat die simplistiese manier waarop Bybeltekste in jongmense se kinderdae gebruik word, nie die kompleksiteite van hulle volwasse wêreld kan hanteer nie en deels daartoe bydra dat hulle die rug op die Bybel en geloof keer. Volgens hom is die oplossing om nederig saam met hulle die moeilike pad te loop om Bybel en wêreld in gesprek met mekaar te laat tree. Hy skryf…

But as they grow older, especially when they enter high school or college, they find that their structured world supported by Bible verses is not adequate for providing a compelling explanation for the complex world around them and how the Bible can continue functioning as the anchor it once was.

The way to reach them is not by glitzy rallies and hyped up motivational speakers with tattoos and torn skinny jeans. These young people are not shallow. They are worried and even despairing that the faith they have been taught is actually unable to support them once they leave the nest. They are not consumers looking for a cool deal. They are looking for meaning, whether their faith matters.

FXit tienerprogramme spreek hierdie beginsel aan deur beweging in die gesprek:

1) Begin met ʼn voorbeeld uit hulle leefwêreld – dit kan ‘n bietjie humor insluit – wat op die tema betrekking het. 2) Beweeg na die uitdaging of aktuele vraagstuk. 3) Beweeg na Bybel vir die “oplossing” en daarvandaan weer 4) terug na die leefsituasie vir die toepassing.

Gaan kuier gerus by www.fxit.co.za vir gratis programme by VOORBEELDE.