Wat maak Sondagskool effektief?

Metodes van kommunikasie verander by die dag. Sondagskool

As ek vanaf Pretoria ʼn boodskap vir my suster in Piketberg wil stuur, sal dit dom wees om vir haar ʼn brief te skryf en ʼn poskantoor te gaan soek. Ek sal aan ʼn ander metode moet dink om die inligting effektief te kommunikeer.

Dis ʼn beginsel wat Larry Page en Sergey Brin reg verstaan het. 1. Hulle het vir hulleself ʼn doelwit of uitkoms gestel: soveel moontlik inligting moet toeganklik wees vir soveel moontlik mense. 2. Toe soek hulle ʼn METODE om inligting effektief te kommunikeer.

Die resultaat: Google. In die Junie 2018 opname word Page aangedui as die negende rykste persoon ter wêreld met ʼn netto waarde van $53.6 miljard.

Toegepas op die Sondagskool lyk dit amper dieselfde: inligting (Bybelinhoud en -beginsels) moet effektief aan kinders van verskillende ouderdomme gekommunikeer word. Die uitdaging is om die regte METODE(S) te gebruik.

Die proses gaan niemand $53.6 miljard ryker maak nie, maar vir seker gaan die eindresultaat oneindig meer waarde hê as al die skatte in die wêreld. Dis dus van die uiterste belang dat hierdie proses sal slaag.

Die beginsel is só eenvoudig: Die leermetode moet in lyn wees met die kind se leervermoë en leerprofiel. We should teach the way they learn (Ignacio Estrada). Die proses om hieraan gestalte te gee, verg egter heelwat wysheid, tyd en innoverende denke.

Sondagskoolmateriaal vir gr R tot gr 11: http://www.fxit.co.za.

 

Is alles reg met die erediens?

Dis tog eienaardig hoe dinge verander, dink ek die Sondag in die kerk. Dit was die begin van Junie en ʼn tipiese sonskyndag in Pretoria. Ons was in ʼn “ander” kerk vir ʼn spesifieke rede. Dit was ʼn gesinsdiens en ons ken die prediker.kerk

Ek kyk na die mense om my – hoe gemaklik almal met mekaar omgaan – en ek dink hoe het ‘n mens se siening van baie dinge verander. As kind is ek geleer die kerkgebou is die Here se huis (en hoor my lied, ek het dit geglo). Daar gedra jy jou anders as normaalweg. Jy praat nie, jy lag nie, jy trek spesiale klere aan en jy glo die dominee, al sê hy wat.

Ná kerk oor ʼn lekker koppie cappucino deel ons gedagtes oor ons ervaring van die diens. “Ek kan dit nie verstaan nie,” sê ek vir my man, “dat elke preek nie elke Sondag op dié manier gedoen kan word nie. Dis mos lekker.” (O ja, en kerk was nie lekker toe ek klein was nie.)

Die boodskap van dié dag is so aangebied dat dit oud en jonk se aandag boei. Suiwer Woorduitleg en -toepassing, maar só dat elkeen die betekenis vir hier en nou kan verstaan. Jy word deel van die Bybelkarakters se storie – jy stap in hulle sandale in Pretoria se strate.

Sulke goed laat my wonder oor wat die regte ding is. Tans is die erediens in die meeste kerke vir ʼn sekere generasie bedoel – breedweg beskryf as grootmense. Die res is elders – in ouderdomsgroepe verdeel.

In my kleintyd was dié soort segregasie nie eredienskultuur nie – dit was net sosiale kultuur. Kinders was nie deel van grootmense se geselskap nie. Ek onthou die kere wat ek wel binne hoorafstand was en die gesprek oor sekere sake soos swangerskap gegaan het, wat my ma sou sê “Bossies het ook ore.” Dan het hierdie bossie haar ore gespits, want dis ongeveer die enigste vorm van seksvoorligting wat haar beskore was.

Vandag is dit eintlik andersom. Sosiale kultuur sluit kinders in. Hulle bydrae in ʼn geselskap kry prioriteit. Jy’s nog besig om vir die vrou te verduidelik waar sy drie boksies tandepasta vir die prys van twee kan kry, dan draai sy haar kop weg om met al haar aandag na haar driejarige te luister.

So, waarom gebeur dieselfde generasievermenging nie ook in die erediens nie? Klein en groot praat mos dieselfde taal. Nou hoor ek mense sê die taal is te hoog. Of hulle sê die inhoud is onverstaanbaar vir kinders.

Die Bybel is deur volwassenes vir volwassenes geskryf. Die inhoud is egter vir klein en groot bedoel. Daarom is God se bedoeling dat ‘n leraar hierdie boodskap op ʼn verstaanbare manier aan klein en groot moet oordra. Of hoe?

Kom ons gesels hieroor. Dink jy die manier van Woordbediening is reg soos dit is, of wat alles behoort te verander?

Tieners soek antwoorde – nie Bybeltekste nie

“Ons het nou geleer hoe om dit vir ʼn kind lekker te maak om die Bybel te kan verstaan en te kan toepas. Maar ek sit met ʼn klomp tieners. Hulle wil mos nie vir jou kyk nie en hulle laat jou nèt so klein voel. Hulle wen my. Ek soek ʼn workshop oor hoe ek húlle kan wen.”

Hierdie versoek ná ‘n Sondagskool workshop wat ek op Groot-Brakrivier aangebied het, het my maar net weer laat besef dat die opleiding van opvoeders (ouers ingesluit) wat met tieners werk te selde – en dikwels te oppervlakkig – aangespreek word.

Die teoloog Peter Enns meen dat die simplistiese manier waarop Bybeltekste in jongmense se kinderdae gebruik word, nie die kompleksiteite van hulle volwasse wêreld kan hanteer nie en deels daartoe bydra dat hulle die rug op die Bybel en geloof keer. Volgens hom is die oplossing om nederig saam met hulle die moeilike pad te loop om Bybel en wêreld in gesprek met mekaar te laat tree. Hy skryf…

But as they grow older, especially when they enter high school or college, they find that their structured world supported by Bible verses is not adequate for providing a compelling explanation for the complex world around them and how the Bible can continue functioning as the anchor it once was.

The way to reach them is not by glitzy rallies and hyped up motivational speakers with tattoos and torn skinny jeans. These young people are not shallow. They are worried and even despairing that the faith they have been taught is actually unable to support them once they leave the nest. They are not consumers looking for a cool deal. They are looking for meaning, whether their faith matters.

FXit tienerprogramme spreek hierdie beginsel aan deur beweging in die gesprek:

1) Begin met ʼn voorbeeld uit hulle leefwêreld – dit kan ‘n bietjie humor insluit – wat op die tema betrekking het. 2) Beweeg na die uitdaging of aktuele vraagstuk. 3) Beweeg na Bybel vir die “oplossing” en daarvandaan weer 4) terug na die leefsituasie vir die toepassing.

Gaan kuier gerus by www.fxit.co.za vir gratis programme by VOORBEELDE.

HELP! skree die tiener se pa

 

Op ʼn forum vir ouergesprekke lees ek hierdie hulpkreet van ʼn pa. Wat sou jy doen as jy in sy skoene was:

So, my wife and my 15-year-old daughter battle. And I get caught in the middle. tiener 1

She is a good kid. She doesn’t drink, smoke or get in trouble. My wife is a good mom. She was a GREAT Mom when my daughter was younger, but now that my daughter has a mind of her own, things have gone off the rails!

My wife wants my support. But a lot of the time, I don’t agree with her. I think she needs to give our 15-year-old some space. Stop tracking her phone. Stop going into her room so much. Tell her that she had five more minutes to finish the conversation rather than just demanding her phone. Stop making comments about her weight and eating habits. These are all triggers to fights.

Sometimes their fight escalates and I have to get involved and then they are both yelling at me!

What am I to do? HELP!

Hoe algemeen is ‘n scenario soortgelyk aan die een? Watter raad het jy vir die moedelose man?

Hou hierdie spasie dop. Oor ‘n week of twee begin soek ons na oplossings.

GRATIS vir 12 dae: Lesse vir kleuterkerk, kleuterskool en Sondagskool

3 KleutersFXit bied vir die eerste keer ʼn gratis lesbundel aan in die vorm van ʼn e-boek: Lesse wat Leef se Kleuterreeks, met 25 aktiwiteitslesse.

Sketse en hulpmiddels is ingesluit, asook wenke vir dinamiese kleuterbediening.

Stuur net die woord “Kleuterlesse” na info@fxit.co.za en ons sal jou kontak.

Die aanbod geld slegs vanaf 7 tot 19 Maart.

My lewe het radikaal verander

na ligIn Japan het ek in ‘n huis grootgeword waar my ouers pal baklei en gestry het. My pa was baie afwesig en ek het nooit regtig tuis gevoel nie; ek wou nie by die huis wees nie. Daarom het ek allerhande verkeerde goed begin aanvang; onder andere die leier van ‘n bike band geword.

As aktiewe ateïs is ek in my vroeë twintigs Parys toe, sommer om weg te kom. In die sewe jaar wat ek daar gebly het, het ek ʼn klein inkomste uit kuns (teken en skilder) verdien. Maar my lewe het al hoe meer begin uitrafel.

Ek het dwelms begin verkoop en begin rondslaap – op ‘n stadium was ek met vier vrouens gelyktydig in verhoudings. Een van hulle word toe swanger. Ek het haar verwerp; gesê sy moet ʼn aborsie te kry.

In daardie tyd het ‘n kunstenaarvriend van my, ‘ʼn Christen, my kerk toe genooi. Ek sê toe nee, ek soek nie daai tipe venues nie. “Dis ok,” sê hy toe, “kom dan maar net vir die kos, dis baie lekker en dis verniet.”

My meisie wou graag gaan. Miskien het sy geselskap gesoek as gevolg van die swangerskap en die hangende aborsie.

Wel, toe gaan ons. Om een of ander rede het ons toe weer en weer gegaan. Ek kon met mense begin gesels oor die seer en die baie vrae in my hart. Deur verhoudings en gesprekke het die Here my hart begin verander. Uiteindelik het ek my lewe aan Hom oorgegee, en kon ek ook vir my meisie vra om nie die baba te aborteer nie. My lewe het handomkeer verander. Ons (enigste) dogter is gebore en ons is getroud. Parys sal altyd die plek wees waar ons die mees radikale omkeer en oorgawe van ons lewe gemaak het!

Dit is die storie wat ʼn kollega van Stephan van der Watt van die RCJ (Reformed Church of Japan) met hom gedeel het. Stephan skryf dat hierdie man al meer as 20 jaar lank ‘n gerespekteerde leraar en leier in die RCJ is:

“Hy lei vandag ‘n unieke, kreatiewe bedieningsnetwerk (genaamd IBUKI) wat onder andere kuns in en deur die kerk (én interkerklik) bevorder. Hy lewer ‘n waardevolle bydrae op ‘n manier wat niemand anders ooit sou kon doen nie. Sy hart klop sterk vir gebrokenes en randfigure, want hy weet hoe diep die Here hòm uit die put getrek het.”

God gebruik mense vír mense…

Toe leer die ryk vent iets van armoede

“Ou seun, ek en jy gaan hierdie vakansie na ʼn plek waar jy nog nooit was nie. Ek wil jou iets leer.”

Die pa was stinkryk en hy wou sy seun gaan wys hoe mense leef wat baie arm is. Hulle gaan toe vir ‘n week op ʼn plaas in Lesotho kuier waar die mense baie eenvoudig leef.

Op pad terug vra die pa: “En toe, hoe voel jy oor die week wat verby is?”ryk

“Die lekkerste vakansie wat ek nog gehad het, dankie Pa. Die mense lag so baie en hulle doen die coolste goed. Het Pa gesien hulle het viér honde en ons het net een?”

“Ja, maar het jy gesien hulle leef darem anders as ons?”

“Jip. Ons het ‘n swembad wat tot in die middel van ons tuin kom, maar hulle sʼn is ʼn moewiese dam waarin daar glad eende ook swem. Ons tuin het ʼn muur om en hulle tuin gaan so ver as wat jy kan sien. Ons koop ons kos by winkels, maar hulle gaan haal hulle sʼn sommer in die tuin. En het Pa gesien waar kom hulle melk vandaan? Amaaazing!”

Die pa se wind was uit sy seile. Nog meer toe hy sy seun se opregte dankie hoor: “Dankie dat Pa my gaan wys het hoe arm ons is.”

Kinders ontdek ware rykdom in die Woord alleen. Praktiese hulpmiddels by www.fxit.co.za.

 

 

Kerk: Moenie SONA uitstel

SONADie kerk moet bykom. Die kerk moet na ons luister. Die kerk moet ons behoeftes aanspreek.

Dis die jeug wat so praat. Hulle vra Sien Ons Nood Asseblief. Miskien is hierdie SONA kreet te “sag”? Of is geestelike leiers en jeugwerkers se opvangs nie op die regte golflengte nie?

Die jeug se begeertes (dit wat hulle “soek”) is sterker as hulle behoeftes (dit wat hulle nodig het). Hulle Nood kan dus misgekyk word – deur hulleself en deur opvoeders of mentors.

Begeertes is gewoonlik impulsief en selfsugtig. Om dit aan te spreek kan ‘n short term fix wees, terwyl behoeftes eintlik diep gewortel is en moeilik om te ontleed of aan te spreek.

Dikwels is jeugwerkers gewoon nie gewillig of toegerus om te onderskei tussen behoeftes en begeertes nie. Dis maklik om op die begeertes te fokus en só ‘n kleurvolle en cool “godsdiens” te skep wat die skares lok, maar sonder diepte en Waarheid.

God het die mens as sy beeld gemaak en daarom is dit elke mens se diepste behoefte om Hom te leer ken. “God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te kry” (Han 17:27).

‘n Nuwe president is nie die grootste behoefte in hierdie land nie. Maar ‘n nuwe benadering tot jeugbediening kan ‘n groter verskil as enige staatshoof maak…

Hulpmiddels vir jeugbediening www.fxit.co.za.

NUUT: Motivering/toerusting vir Sondagskoolleiers

“Wil julle nie ‘n bietjie met ons Sondagskoolleiers kom gesels nie? Die klomp het minder  spoed as ‘n kaskar teen ‘n opdraand. Hulle kla dat hulle idees opraak. Dis asof die kinders dink die lesse is boring. Party sit met vier in ‘n klas waar daar elf behoort te wees. ”

Na ‘n paar hulpkrete soos dié is daar by FXit besluit om leierstoerusting by elke programreeks in te sluit. Dis waarom elke produk vir graad 7 tot 12 ‘n motiveringsessie op PowerPoint bevat. Toe wil die juniors se leiers weet waarom hulle dan afgeskeep word.

FXit het dus so pas ‘n nuwe e-produk begin bemark: ‘n aangename, informele PowerPoint ervaring vir aanbieders van gr R tot 6 teen slegs R150.

Dis gelys as Motiveringsessie vir Aanbieders onder BESTELLING/ORDER by www.fxit.co.za. Bestellings van e-produkte word binne 24 uur uitgevoer.

Nuwe Energie in die Sondagskool

“Ons jeugwerker is in haar noppies en het ‘n huppel in haar stap. Daar is vanjaar ‘n Foto 2nuwe opgewondenheid onder die kinders. Skielik woel die aanbieders vroeër in die oggende om hul materiaal en aktiwiteitsdinge uit te pak en mooi te maak.

“Graad 8 se juffrou sê dat sy self elke week iets leer. Die ou by graad 9 vertel my dat hy verlede jaar so gesukkel het om die klastyd om te kry, maar nou moet hy woel om betyds klaar te kry, want die kinders wil net praat.”

So skryf Elna van der Walt van Bloemfontein so ‘n jaar of wat gelede. (Kry haar kontakbesonderhede via info@fxit.co.za.)

Dit laat ‘n mens mos nou wonder hoe die ideale jeugbediening behoort te lyk.

Moet dit leeraktiwiteite bevat wat elkeen betrokke laat voel? Moet dit so lekker wees dat hulle uitsien na die volgende keer? Moet hulle vir God (beter) leer ken? Moet die Bybelwaarhede so aangebied word dat hulle dit deel van hul leefwêreld kan maak? Moes dit al lank genoeg in die praktyk getoets wees? Moet dit deur kundiges ondersteun en geëvalueer wees?

Wie wil waag om te antwoord?

By www.fxit.co.za sal jy twee nuwe produkte by die Afrikaanse programme sien: ‘n kortreeks van ses vir die kinderkerk en ‘n lekker informele motiveringsessie op PowerPoint vir aanbieders van gr R tot 6.